Akce do konce školního roku 2015/2016

05.01.2016 22:05

Den a čas

Akce

Popis

Poznámka

 

6. 1. 2016

Tříkrálová oslava

Dramatizace a oslava

V rámci programu MŠ

 

20. 1. 2016

Společenský den  a zámecký bál

Děti  převlékněte za prince( dvořany) princezny apod..

V rámci programu MŠ

 

3. 2. 2016

Začátek sauna jeskyně plavání

Výjezdy do Kolína 10 lekcí

V rámci programu MŠ

 

8. 2. 12. 2. 2016

Jarní prázdniny

Prosíme, odhlaste děti, které nebudou chodit

Omezený provoz, děti budou spojeny do 1 třídy 

 

15. 2. 2016

Karneval

Dětem dejte převleky a masky

V rámci programu MŠ

 

16. 2. 2016

Divadlo

Představení  10 černoušků

V rámci programu MŠ

 

Březen 14-19  2016 dle počasí

Vynášení Smrtky

Starý zvyk

V rámci programu MŠ  rodiče a veřejnost se mohou připojit

 

18. 3. 2016

Cirkus v MŠ

Bavíme se s Cecilkou

V rámci programu MŠ  

 

5. 4. 2016

Divadlo v MŠ

Představení Malenka,krásná panenka

V rámci programu MŠ

 

24. 3

Velikonoční prázdniny

Prosíme, odhlaste děti, které nebudou chodit

Omezený provoz, děti budou spojeny do 1 třídy 

 

11. 4. -12. 4. 2016 8:00-15:00 hod

Zápis š. r. 2016/2017

 

Rodič se dostaví s dítětem

 

 

 

19. 4.2016

Planetárium

Tajemství stromu

V rámci programu MŠ

 

22. 4. 2016

Den Země

Ekologický projekt

V rámci programu MŠ

 

25. 4. 2016

Pálení čarodějnic

Opékání buřtů

V rámci programu MŠ.

 

3. 5. 2016

Besídka Svátek matek

Představení dětí pro rodiče

15:30hod

 

11. 5. 2016

 

Multikulturní den

Děti převlékněte za jinou národnost

V rámci programu MŠ

 

20.5.2016 9:00 hod

Plavecký kurz

Cena 560,- Kć +jízdné bus

V rámci programu MŠ

20/5,27/5,3/6,10/6,17,6,24/6

 

1.6.2016

Den dětí

Hostina, soutěže

V rámci programu MŠ

 

6. 6. 2016

Havajský den

Oblečte děti do „květin“

V rámci programu MŠ

 

14. 6. 2016

Rozloučení s předškoláky

Rodiče s předškolákem si nachystají společný kostým pohádková dvojce či trojice na módní přehlídku, rautík diskotéka

Besídka s rodiči 15:30 hod. Rodiče předškoláků chystají  pro děti občerstvení  na prodlouženou diskotéku.

 

 

Duben-červen

Výlet

 

V rámci programu MŠ

 

4.7.2016 – 15.7.2016 a 22.8.2016 – 26.8.2016

Prázdniny omezený provoz

Prosíme, odhlaste děti, které nebudou chodit

Omezený provoz, děti budou spojeny do 1 třídy 

 

18. 7.2016–19. 8. 2016 a 29. 8 -31. 8 2016

Uzavření MŠ

Úhrada školné červenec 450,- Kč

Srpen 225,- Kč i v případě, že dítě  po dobu uzavření MŠ nenavštěvuje

MŠ zcela uzavřena

 

 

Zpět