Dotace

19.12.2016 03:13

V rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– šablony pro MŠ a ZŠ I“ realizuje mateřská škola od 1.10.2016 projekt s
názvem MŠ Nová Ves I., s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001146. V
projektu bude podpořena personální podpora a dojde ke zvýšení kvality
předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ v rámci DVPP a
setkávání s rodiči dětí v MŠ.

Zpět