Zápis školní rok 2016/2017

05.01.2016 22:00

Zápis pro školní rok 2016/2017 proběhne ve dnech 11. 4. 2016 a 12. 4. 2016 vždy od 8:00 hod do 15:00 hod.

K zápisu se mohou dostavit rodiče, jejichž dítě dovrší 2 let do 31. 8. 2016 (Nižší věk konzultujte s ředitelkou MŠ, dítě musí být schopno vzdělávání dle RVP PV)

(Přineste občanský průkaz a rodný list dítěte)

Zpět