Kritéria příjmání dětí do MŠ

S účinností od 15.3.2017 stanovuji kritéria, podle kterých budou k docházce do Mateřské školy v Nové Vsi I, umisťovány děti k pravidelné docházce:

 

 

1) povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti a děti s odkladem školní docházky ze spádové oblasti

2) děti 5leté a děti s odkladem školní docházky z mimo spádových oblastí

3) děti seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení ze spádové oblasti.

 

4) děti seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení z mimo spádových oblastí

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi I 15.3.2017