Novinky

Akce do konce školního roku 2017/2018

14.01.2018 21:40
17. 1. 2018 Pyžamkový bál 6. 2. 2018 Karneval 26. 2. 2018 - 2. 3. 2018 Jarní prázdniny -  Omezený provoz (děti spojeny v jedné třídě), nahlaste docházku učitelkám 20. 3. 2018 Vynášení Moreny (v rámci programu Mš) 21. 3. 2018 8:45 hod Divadlo v MŠ 26. 4. 2018 Pálení čarodějnic (v rámci...

Akce do konce roku 2017

10.09.2017 21:29
18. 9. 2017 16:00 hod  Koláčování, akce s rodiči 19. 9. 2017 8:30 odjezd z točky u hospody Výlet Soběhrdy cena 150,-Kč s obědem, autobus zdarma, pro všechny děti. 22. 9. 2017 Cirkus Cecilka v MŠ :v rámci dopoledního programu MŠ 13. 10. 2017 Divadlo v MŠ Medvěd a Tučňák 25. 10. 2017 8:30...

Zápis

28.03.2017 00:35
Zápis pro školní rok 2017/2018 proběhne 3. a 4. května 2017 vždy od 8:00 hod do 15:00 hod.

Soutěžíme, likeujte !

19.03.2017 21:35

Akce do konce školního roku 2016/2017

08.01.2017 22:25
Den a čas Akce Popis Poznámka 1. 2. 2017 šest návštěv Sauna a solná jeskyně Motýlci plus do počtu menší děti a děti po nemoci do solné jeskyně. Včelky a Berušky do sauny. Rozdělení dětí je v kompetenci učitelek...

Dotace

19.12.2016 03:13
V rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ realizuje mateřská škola od 1.10.2016 projekt s názvem MŠ Nová Ves I., s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001146. V projektu bude podpořena personální podpora a dojde ke zvýšení...

Rozsvěcení Vánočního stromu

15.11.2016 19:52

Akce do konce školního roku 2016/2017

23.08.2016 15:49
Den a čas Akce Popis Poznámka         29. 9. 2016 Divadlo?   V rámci programu MŠ 30. 9. ...

Akce do konce školního roku 2015/2016

05.01.2016 22:05
Den a čas Akce Popis Poznámka   6. 1. 2016 Tříkrálová oslava Dramatizace a oslava V rámci programu MŠ   20. 1. 2016 Společenský den  a...

Zápis školní rok 2016/2017

05.01.2016 22:00
Zápis pro školní rok 2016/2017 proběhne ve dnech 11. 4. 2016 a 12. 4. 2016 vždy od 8:00 hod do 15:00 hod. K zápisu se mohou dostavit rodiče, jejichž dítě dovrší 2 let do 31. 8. 2016 (Nižší věk konzultujte s ředitelkou MŠ, dítě musí být schopno vzdělávání dle RVP PV) (Přineste občanský průkaz...